Processos de fabricació

Què oferim

En els processos de fabricació seriada, o per lots, partim d’un estudi de la situació actual i de les necessitats reals de cada empresa, per establir els objectius a assolir i la manera de fer-ho.

Metodologies

A CODAM ens ajudem de les metodologies més ajustades a cada cas.

DBR

Com a plataforma bàsica de gestió dels processos

6 sigma

Com a mètode de Qualitat Total.

5s

Per obtenir un entorn ordenat de màxima productivitat i seguretat.

BPR

Reenginyeria dels processos, allà on calgui.

SMED

Per minimitzar el temps i el cost de les preparacions.

TPM

Sistema avançat de gestió del manteniment.