Gestió de projectes

Què oferim

La majoria de processos que no siguin fabricació en sèrie es poden englobar dins d’algun dels diferents tipus de projecte, i cal gestionar-los com a tal.

Som distribuïdors oficials del software de gestió de projectes, programes i carteres de projectes SCIFORMA.

SCIFORMA

Mètodes de gestió

En CODAM apliquem diferents mètodes de gestió de projectes en funció de la seva tipologia.

CCPM

Per projectes amb data de finalització, pressupost i especificacions definits. Tipus construcció de maquinària, edificació, obra pública, …

AGILE

Per projectes sense una data final concreta, amb lliuraments parcials i incrementals, i amb especificacions flexibles. Tipus desenvolupament informàtic.

ETAPA-PORTA

Per projectes de R&D i de desenvolupament de producte.

CPM

Com a eina de suport a la planificació Agile i Etapa-Porta.